Guns, Germs, and Steel. The fate of human societies

Botuesi: W. W. Norton & Company
Kategoritë: Shkenca Politike dhe Komunikim, Psikologji dhe Sociologji, Letërsi
Autorët:
Faqe: 518 Faqe
ISBN10: 0393061310
ISBN13: 9780393061314
Gjuha: English
Forma fizike: Kopje fizike