Politikat e Regjimit Komunist në Shqipëri 052 HOX

Kategoritë: Shkenca Juridike, Shkenca Politike dhe Komunikim
Autorët:
Faqe: 330 Faqe
ISBN13: 9789928315366
Gjuha: Shqip
Forma fizike: Kopje fizike