Probability & Statistics with R for engineers and Scientists 004 AKR

Botuesi: Pearson
Kategoritë: Shkencat e Aplikuara dhe Kompjuterike
Autorët:
Faqe: 513 Faqe
Gjuha: Anglisht
Forma fizike: Kopje fizike