U gjet 47 libra në total
Paraja dhe Banka
Në dispozicion
2018,
Botimi i dytë
Recent Advances in Geo-Environmental Engineering, geomechanics and Geotechnics, and Geohazards
Në dispozicion
2018,
Proceedings of the 1 st Springer Conference of the Arabian Journal of Geosciences, Tunisia 2018
Dentistria preventive
Në dispozicion
2018,
Redakor shkencor: Dorjan Hysi Edicioni i Tetë
Periodontologjia Praktike
Në dispozicion
Farmakologjia klinike
Në dispozicion
Convenience Store Woman
I padisponueshem
A Tokyo Romance
I padisponueshem
Waste: Consuming Postwar Japan
I padisponueshem
Japan's Imperial Underworlds
I padisponueshem
Financë
I padisponueshem
2018,
Taksimi normativ
Në dispozicion
Princesha Rugjinë
Në dispozicion
Paraja dhe banka. Pyetje-teste-ushtrime
Në dispozicion
2018,
Kontabilitet i kosto-dretimit
Në dispozicion
Trashëgimia Natyrore e Shqipërisë
Në dispozicion
E drejta penale. Pjesa e posacme
Në dispozicion
Inteligjenca emocionale
Në dispozicion
Novelat ruse
Në dispozicion
2018,
Përkthyer nga Xhevdet Zekaj
Librat për faqe: