Kategoria: Turizëm, Rekreacion dhe Evente

U gjet 26 libra në total
Marketing Sipermarres
Në dispozicion
Njohja e botës së gjallë
Në dispozicion
1984,
Përkthyer nga Qevqep Kambo
Psiko-Sociologjia e Turizmit
Në dispozicion
Coastal lagoons
Në dispozicion
Menaxhimi i Turizmit të Qëndrueshëm
Në dispozicion
Strategjia e Turizmit
Në dispozicion
Politikat e Turizmit
Në dispozicion
2013,
Managing Service in Food and Beverage Operations
Në dispozicion
2012,
Hospitality Today. An Introduction
Në dispozicion
2011,
Managing Housekeeping Operations
Në dispozicion
2008,
Supervision in the Hospitality Industry
Në dispozicion
2013,
Managing Front Office Operations
Në dispozicion
Hospitality Sales and Marketing
Në dispozicion
Management of Food and Beverage Operation
Në dispozicion
Accounting for Hospitality Managers
Në dispozicion
Ekonomi Turizmi. Cikël leksionesh
Në dispozicion
Bazat e Turizmit
Në dispozicion
2004,
Trashëgimia Natyrore e Shqipërisë
Në dispozicion
Shkenca e Tokës
Në dispozicion
2008,
Demografia
Në dispozicion
2008,
Management Of Food And Beverage Operations
Në dispozicion
Librat për faqe: