Resonances of chindon-ya:sounding space and sociality in contemporary Japan

Botuesi: Wesleyan University Press, c2018
Kategoritë: Psikologji dhe Sociologji, Shkencat e Edukimit
Autorët:
ISBN10: 9.78E+12
ISBN13: 9.78E+12
Gjuha: English
Forma fizike: Kopje fizike