Fjalor shpjegues i termave të Gjeografisë TRE 25.2 FJA

Botuesi: Akademia e Shkencave
Kategoritë: Turizëm, Rekreacion dhe Evente
Faqe: 226 Faqe
ISBN13: 9789928339232
Gjuha: Shqip
Forma fizike: Kopje fizike