Fjalor i emrave të Bimëve. Latinisht, Shqip, Anglisht, Gjermanisht, Frengjisht TRE 25.2 FJA

Botuesi: Akademia e Shkencave
Kategoritë: Turizëm, Rekreacion dhe Evente
Faqe: 556 Faqe
ISBN10: 9951413048
Gjuha: Latinisht, Shqip, Anglisht, Gjermanisht, Fren
Forma fizike: Kopje fizike