Management Of Food And Beverage Operations 658 NIN

Botuesi: AHL
Kategoritë: Turizëm, Rekreacion dhe Evente
Autorët:
Faqe: 396 Faqe
ISBN10: 9780866123
ISBN13: 9780866123440
Gjuha: Anglisht
Forma fizike: Kopje fizike