Kategoria: Shkencat e Edukimit/Letërsi

U gjet 14 libra në total
Ditari i Anne Frank. Strehimi sekret
Në dispozicion
2001,
Përkthyer nga Edit Dibra
At Giuseppe (Zef) Valentini
Në dispozicion
2006
P ërkthyer nga Ksenofon Krisafi, Ndricim Kulla, Dritan Thomollari
Bibla: (në gegërisht). Kriesa. Të Dalëtë. 1872
Në dispozicion
Fjalori pedagogjik
Në dispozicion
2013,
2424 aforizma për edukimin
Në dispozicion
2011,
Si sillemi, c'zakone ndjekim?
Në dispozicion
Gruaja, kjo qenie e shenjtë
Në dispozicion
Librat për faqe: