Kategoria: Industri Kreative

U gjet 36 libra në total
Ndërtimet Tradicionale Fshatare
Në dispozicion
2007,
Monografi Etnologjike
Dialog me teatrin botëror
Në dispozicion
Poetikë regjisoriale
Në dispozicion
Regjizoret
Në dispozicion
2002,
Arkitekturë. Art Popullor
Në dispozicion
Arkitektura në Iliri. Parë si refleks i strukturës Sociale dhe të Botës Shpirtërore
Në dispozicion
2017,
Ky libër është rezultat i shumë ekspeditash, kryesisht në Shqipëri dhe më pak jashtë...
Teatri kombëtar
Në dispozicion
2005,
Piranesi. The complete etchings
Në dispozicion
2022,
Catalogue of the Complete Etchings
Graphic Design in Urban Environments
Në dispozicion
Masterclass Graphic Design. Guide to the World’s leading Graduate Schools
Në dispozicion
Formgiving
Në dispozicion
2022,
The future is already here - it's just not very evenly distributed
Korça urbanistika dhe arkitektura
Në dispozicion
Tirana e vjetër. Një histori e ilustruar
Në dispozicion
Bauhaus 1919-1933
Në dispozicion
2022,
This book shows the whole picture of bauhaus history
AI Weiwei
Në dispozicion
2022,
Tirana 1920-2020 përmes arkitekturës
Në dispozicion
2022,
Tirana 1920-2020 through Architecture
Librat për faqe: