Kategoria: Ekonomi

U gjet 279 libra në total
Auditim
Në dispozicion
Analiza Financiare
Në dispozicion
2002,
Hyrje në Ekonomi
Në dispozicion
2002,
Menaxhimi i Operacioneve
I padisponueshem
Evropa ekonomike dhe e ardhmja e saj
Në dispozicion
Zhvillimi si Liri
Në dispozicion
Ekonomiksi. Mikroekonomia
Në dispozicion
2010,
Perkthyer nga Artan Meci
Bazat e Menaxhimit. Botim i njembedhjete
Në dispozicion
Pasuria e Kombeve
Në dispozicion
Drejtim Marketingu. Situata dhe ushtrime
Në dispozicion
Discrete mathematics
Në dispozicion
Matematikë e lartë
Në dispozicion
2019,
Statistika për menaxherë.
Në dispozicion
Librat për faqe: