Librat e fundit

Kimia. Vëllimi I -2
Në dispozicion
2001, Mortimer Charles E.
Kimia. Vëllimi I -1
Në dispozicion
2001, Mortimer Charles E.
Fizika biomjekësore. Tekst mësimor
Në dispozicion
2022, Karaja Theodhor
Etika mjekësore
Në dispozicion
2017, Cipi Bardhyl
Etika mjekësore
Në dispozicion
2017, Cipi Bardhyl
Gjuhë latine dhe terminologji mjekësore. Tekst mësimor
Në dispozicion
Paraja dhe Banka
Në dispozicion
2018, Leskaj Bujar
Botimi i dytë
Paraja dhe Banka
Në dispozicion
2018, Leskaj Bujar
Botimi i dytë
Baza të informatikës. Programim në gjuhën C
Në dispozicion
Baza të informatikës. Programim në gjuhën C
Në dispozicion
Psikologjia e parasë. Mësime të përjetshme mbi pasurinë, lakminë, dhe lumturinë
Në dispozicion
Inteligjenca Sociale. Shkenca e re e marrëdhënieve njerëzore
Në dispozicion
2022, Daniel Goleman
Përktheu Fon Ilia
Zakone të vogla. Revolucioni me hapa të vegjël
Në dispozicion
2020, Fogg BJ
Përktheu nga origjinali Taulant Hatia
Architecture at the Turn of Late Modernism
Në dispozicion
Chairs 3. Stoli 3
Në dispozicion
2009, Suhadol Janez
Practices in Architectural Education
Në dispozicion
2021
University of Lujblijana
With artists, for people. Me artistët për popullin
Në dispozicion
The architectural legacy of socialist realism in Berlin
Në dispozicion
Concept and choice by Maria Wojtysiak. This album has been published on the initiative...
Eksplorimi i një peisazhi
Në dispozicion
2014, Pichler Robert
Trashëgimnitë historike në kufirin maqedonas-shqiptar
Discover Poland Anew
Në dispozicion
2022
EU project in Culture. Published in Warszawa.

Autorët më të kërkuar

Fatmir Toçi
1 Libra
Sali Berisha
1 Libra