Librat e fundit

Në Berat duke u endur dhe skicuar
Në dispozicion
2022, Papastefani Andi
100 Vjet Tirana Kryeqytet
Në dispozicion
2020, Papastefani Andi
Historia e Skënderbeut
Në dispozicion
2005, Marin Barleti
Historia e jetës në tokë
Në dispozicion
Isak Njuton
Në dispozicion
Këngët e Milosaos
Në dispozicion
1998, Rada Jeronim De
The mousetrap
Në dispozicion
1976, Agatha Christie
Bazat e rrjeteve kompjuterike
Në dispozicion
Kalkus
Në dispozicion
2010, Shaska T.
Kalkus
Në dispozicion
2010, Shaska T.
Filozofia e Donkishotizmit
Në dispozicion
2010, Uci Alfred
Elementët e informatikës
Në dispozicion
2009, Cico Betim
Dispencë
Elementët e informatikës
Në dispozicion
2009, Cico Betim
Dispencë
Rruga shqiptare e modernizmit
Në dispozicion
Japan review
Në dispozicion