Librat e fundit

Kopeshti i Edenit
Në dispozicion
1996, Heminguej Ernest
Delikatesa
Në dispozicion
2013, Foenkinos David
Njohuri Materiale Protetike
I padisponueshem
2015, Qafmolla Ruzhdie
Morfolagjia Dentare
Në dispozicion
2023, Qafmolla Ruzhdie
Introductory Statistics 2nd Edition
Në dispozicion
Dentistria Pediatrike. Nga foshnjëria deri në adoleshencë
Në dispozicion
2009, Pinkham Jimmy R.
Botimi 4 në anglisht; botimi 1 në shqip
Historia e mjekësië e ilurstuar
Në dispozicion
2014
Përgatitur nga Adrea Gudha
Analiza Farmaceutike
Në dispozicion
2007, Watson Dadid G.
Atlasi i Histologjisë
Në dispozicion
2006, Kone Elsa
Atlasi i Histologjisë
Në dispozicion
2006, Kone Elsa
Radiologjia Orale. Parime dhe interpretime
Në dispozicion
2012, White Stuart C.
Botimi i pestë
Pathologjia Orale dhe Maksilofaciale. Botimi i dytë
Në dispozicion
Neville Brad W.
Përktheu Dora Basho dhe Elena Labi
Sëmundjet e dhëmbit
Në dispozicion
2017, Hoxha Veton
Pjesa e parë. Botimi i dytë i plotësuar
Sëmundjet e dhëmbit me endodoncion
Në dispozicion
2017, Hoxha Veton
Pjesa e dytë
Ortodoncia Moderne 1
Në dispozicion
2006, Profffit William R.
Ortodoncia Moderne 1
Në dispozicion
2006, Profffit William R.
Kirurgjia Orale dhe Maksilofaciale Bashkëkohore
Në dispozicion
2010, Peterson Larry J.
Botimi 4 anglisht; botimi 1 shqip
Atlasi me ngjyra i Patologjisë Orale Klinike
Në dispozicion
2011, Neville Brad W.
Botimi i dytë
Dentistria Estetike. Një qasje klinike e teknikave dhe materialeve
Në dispozicion
2010, Aschheim Kenneth W.
Edicioni i tretë

Autorët më të kërkuar

Hugo Grotius
1 Libra
Adi Hima
1 Libra
Mihal Kalia
1 Libra
Ceka Xheladin
1 Libra