Kategoria: Shkenca Juridike

U gjet 388 libra në total
Memoria. Revistë studimore
Në dispozicion
2022
Viti i dytë i botimit, nr. 2, 2022
Dosja Formulare Kategoria 2/A
Në dispozicion
Kodra e Guxhave. Tregime memuarustike
Në dispozicion
2022,
Rrëfimet, historitë, ngjarjet dhe personazhet janë realë, të jetuara dhe të treguara...
Të Bëhesh një Jurist i Mirë
Në dispozicion
Krimi i Organizuar dhe pastrimi i parave
Në dispozicion
Whose Justice? Which rationality?
Në dispozicion
Fjalor i Drejtësisë
Në dispozicion
Librat për faqe: