Kategoria: Shkencat e Aplikuara dhe Kompjuterike

U gjet 38 libra në total
The Programming Language
Në dispozicion
Numerical Methods for Engineers
Në dispozicion
2010,
Sixth edition
Bazat e rrjeteve kompjuterike
Në dispozicion
Kalkus
Në dispozicion
2010,
Elementët e informatikës
Në dispozicion
Software Engineering A PRACTITIONER’S APPROACH
Në dispozicion
INTRODUCTION TO LINEAR ALGEBRA
Në dispozicion
2016,
Fifth Edition
Data Structures and Algorithm Analysis in C++
Në dispozicion
Artificial Intelligence. A Modern Approach
Në dispozicion
Numerical linear algebra
Në dispozicion
Numerical mathematics. Second ed.
Në dispozicion
Computer science. An overview. 11 ed.
Në dispozicion
Spatio-Temporal data streams
Në dispozicion
Developing large web applications
Në dispozicion
Programming collective intelligence
Në dispozicion
Even Faster web sites
Në dispozicion
Software engineering
Në dispozicion
Librat për faqe: