Kategoria: Administrim Publik

U gjet 12 libra në total
At Giuseppe (Zef) Valentini
Në dispozicion
2006
P ërkthyer nga Ksenofon Krisafi, Ndricim Kulla, Dritan Thomollari
Origjinat e urbanistikës moderne
Në dispozicion
Managing Housekeeping Operations
Në dispozicion
Managing Front Office Operations
Në dispozicion
Accounting for Hospitality Managers
Në dispozicion
Kukes MDG
Në dispozicion
Kodi i Procedurave Administrative
Në dispozicion
Librat për faqe: