U gjet 2164 libra në total
Kopeshti i Edenit
Në dispozicion
1996,
Delikatesa
Në dispozicion
2013,
Njohuri Materiale Protetike
I padisponueshem
Morfolagjia Dentare
Në dispozicion
Introductory Statistics 2nd Edition
Në dispozicion
Dentistria Pediatrike. Nga foshnjëria deri në adoleshencë
Në dispozicion
2009,
Botimi 4 në anglisht; botimi 1 në shqip
Historia e mjekësië e ilurstuar
Në dispozicion
2014
Përgatitur nga Adrea Gudha
Analiza Farmaceutike
Në dispozicion
Atlasi i Histologjisë
Në dispozicion
Radiologjia Orale. Parime dhe interpretime
Në dispozicion
Pathologjia Orale dhe Maksilofaciale. Botimi i dytë
Në dispozicion
Përktheu Dora Basho dhe Elena Labi
Sëmundjet e dhëmbit
Në dispozicion
2017,
Pjesa e parë. Botimi i dytë i plotësuar
Sëmundjet e dhëmbit me endodoncion
Në dispozicion
Ortodoncia Moderne 1
Në dispozicion
2006,
Kirurgjia Orale dhe Maksilofaciale Bashkëkohore
Në dispozicion
2010,
Botimi 4 anglisht; botimi 1 shqip
Atlasi me ngjyra i Patologjisë Orale Klinike
Në dispozicion
Dentistria Estetike. Një qasje klinike e teknikave dhe materialeve
Në dispozicion
Arti dhe shkenca e dentistrisë operative
Në dispozicion
2010,
Botimi i pestë
Anestezia Lokale
Në dispozicion
2007,
Anestezia Lokale
Në dispozicion
Librat për faqe: