Kategoria: Shkencat e Edukimit

U gjet 132 libra në total
Çeta e Profetëve. (Cuneus Prophetarum)
Në dispozicion
2015,
Botim kritik. P♪7rgatitur nga Anila Omari
Ep for symphony orchestra
Në dispozicion
Kadareja në kritikën botërore
Në dispozicion
2022,
Vëllimi II
Kadareja në kritikën botërore
Në dispozicion
2022,
Vëllimi I
Historia 10
Në dispozicion
2016,
Art Pamor 8
Në dispozicion
2023,
Art Pamor 7
Në dispozicion
2023,
Art Pamor 6
Në dispozicion
2023,
Art Pamor 5
Në dispozicion
2020,
Art Pamor 4
Në dispozicion
2020,
Art Pamor 3
Në dispozicion
2020,
Art Pamor 2
Në dispozicion
2020,
Art Pamor 1
Në dispozicion
2020,
Gjuha Shqipe 9
Në dispozicion
2022,
Muzika 10
Në dispozicion
2016,
Arti pamor 9
Në dispozicion
2022,
Muzika 5
Në dispozicion
2019,
Muzika 4
Në dispozicion
2018,
Muzika 3
Në dispozicion
2018,
Muzika 2
Në dispozicion
2018,
Muzika 1
Në dispozicion
2018,
Muzika 9
Në dispozicion
2017,
Librat për faqe: