Kategoria: Shkencat e Edukimit

U gjet 90 libra në total
Inteligjenca Sociale. Shkenca e re e marrëdhënieve njerëzore
Në dispozicion
Zakone të vogla. Revolucioni me hapa të vegjël
Në dispozicion
2020,
Përktheu nga origjinali Taulant Hatia
Isak Njuton
Në dispozicion
Rruga shqiptare e modernizmit
Në dispozicion
Fëmijët nuk duan psikolog, Duan prindër!
Në dispozicion
2009,
Përkthyer nga Kleo Lati
Adoleshenca
Në dispozicion
2003,
Përkthyer nga Clirim Mukli
Psikoanaliza fëminore
Në dispozicion
Përkthyer nga Keldia Baci
Mendësia
Në dispozicion
2017
Përkthyer nga Valbona Nathanaili
Shoqëria periferike
Në dispozicion
Shteti
Në dispozicion
2016,
Përkthyer nga Niko S. Jorgji
Hyrje në komunikimin ndërkulturor
Në dispozicion
2010,
Perkthyer nga Elena Bozheku
Komunikimi Organizativ. Qasjet dhe prirjet
Në dispozicion
2009,
Perkthyer nga Belina Budini
Dinamika e komunikimit masiv
Në dispozicion
2010,
Perkthyer nga Bashkim Gjergji, Rrapo Zguro
Si dhe përse të lexojmë
Në dispozicion
2008,
Perkthyer nga Albana Sala
Librat për faqe: