Menaxhimi i Turizmit të Qëndrueshëm TRE 25.2 GOR

Botuesi: Universiteti Tiranes
Kategoritë: Turizëm, Rekreacion dhe Evente
Autorët:
Faqe: 449 Faqe
Gjuha: Shqip
Forma fizike: Kopje fizike