Librat e fundit

Fjalor i Drejtësisë
I padisponueshem
2011, Uka Njazi
Ekonomia Politike Globale
Në dispozicion
2009, Giplan Robert
Sfidat e Farmaceutikës
Në dispozicion
2010, Kondi Ruki
Trauma
Në dispozicion
2017, Prifti Pirro
Terminologjia mjekësore e gjuhës latine
Në dispozicion
Terminologjia mjekësore e gjuhës latine
Në dispozicion
Anestezia, Reanimacioni dhe Ndihma e parë
Në dispozicion
Farmakologjia klinike
Në dispozicion
2018, Prifti Pirro
Teksti i Infermierisë Kirurgjikale të Avancuar
Në dispozicion
Drejtimi financiar Ndërkombëtar
Në dispozicion
Drejtim financiar
I padisponueshem
2014, Xhafa Halit
Botimi i tretë
Partitë politike formësojnë demokracinë
Në dispozicion
2022, Hofmeister Wilhelm
Përkthyer nga Gilbert Galanxhi
Taksimi pozitiv
Në dispozicion
2020, Stefani Edvin
Marketing Sipermarres
Në dispozicion
2017, Gorica Klodiana
Menaxhimi i Ndermarrjeve te Udhetimeve Turistike
Në dispozicion
Menaxhimi i Ndermarrjeve te Udhetimeve Turistike
Në dispozicion
Software Engineering A PRACTITIONER’S APPROACH
Në dispozicion
2001, Pressman Roger S.
FIFTH EDITION
INTRODUCTION TO LINEAR ALGEBRA
Në dispozicion
2016, STRANG GILBERT
Fifth Edition
Data Structures and Algorithm Analysis in C++
Në dispozicion
2014, Weiss Mark Allen
Fourth Edition
Artificial Intelligence. A Modern Approach
Në dispozicion
2010, Russell Stuart J.
Third Edition
Artificial Intelligence. A Modern Approach
Në dispozicion
2010, Russell Stuart J.
Third Edition
The Fukushima Daiichi Nuclear Power Station Disaster
Në dispozicion
2014, The IIC on the Fukushima Nuclear Accident
No Matter Where the Journey Takes Me
Në dispozicion
My Struggle against Leprosy
Në dispozicion
2019, Yohei Sasakawa

Autorët më të kërkuar

Artan Fuga
7 Libra
Ylli Bufi
1 Libra