U gjet 1997 libra në total
Isak Njuton
Në dispozicion
Këngët e Milosaos
Në dispozicion
The mousetrap
Në dispozicion
1976,
Bazat e rrjeteve kompjuterike
Në dispozicion
Kalkus
Në dispozicion
2010,
Filozofia e Donkishotizmit
Në dispozicion
Elementët e informatikës
Në dispozicion
Rruga shqiptare e modernizmit
Në dispozicion
Japan review
Në dispozicion
Manuali i sëmundjeve infektive
Në dispozicion
2019,
Edicioni i Dytë
Neurologjia dhe neurokirurgjia të ilustruara
Në dispozicion
2020,
Redaktor shkencor: Mentor Petrela Botime të ELSEVIER
Manuali i kozmetologjisë. Nga dermatokozmetika funksionale
Në dispozicion
2021,
Redaktor shkencor: Maltina Braho
Urologjia, shënime leksionesh
Në dispozicion
2022,
Redaktor shkencor: Rezart Xhani
Dentistria preventive
Në dispozicion
2018,
Redakor shkencor: Dorjan Hysi Edicioni i Tetë
Fiziologjia mjekësore
Në dispozicion
2020,
Redaktor shkencor: Gentian Vyshka, Bledar Kraja Botimet Elsevier
Mikrobiologjia mjekësore
I padisponueshem
2016,
Botime të Elsevier
Periodontologjia Praktike
Në dispozicion
Librat për faqe: