Kategoria: Shkencat e Aplikuara dhe Kompjuterike

U gjet 29 libra në total
INTRODUCTION TO LINEAR ALGEBRA
Në dispozicion
2016,
Fifth Edition
Data Structures and Algorithm Analysis in C++
Në dispozicion
Artificial Intelligence. A Modern Approach
Në dispozicion
Numerical linear algebra
Në dispozicion
Numerical mathematics. Second ed.
Në dispozicion
Computer science. An overview. 11 ed.
I padisponueshem
Spatio-Temporal data streams
Në dispozicion
Developing large web applications
Në dispozicion
Programming collective intelligence
Në dispozicion
Even Faster web sites
Në dispozicion
Software engineering
Në dispozicion
The Algorithm Design Manual
Në dispozicion
Algorithms
Në dispozicion
2011,
Operating system concepts. Ninth ed.
Në dispozicion
Librat për faqe: