Kategoria: Shkencat e Aplikuara dhe Kompjuterike

U gjet 33 libra në total
Bazat e rrjeteve kompjuterike
Në dispozicion
Kalkus
Në dispozicion
2010,
Elementët e informatikës
Në dispozicion
Software Engineering A PRACTITIONER’S APPROACH
Në dispozicion
INTRODUCTION TO LINEAR ALGEBRA
Në dispozicion
2016,
Fifth Edition
Data Structures and Algorithm Analysis in C++
Në dispozicion
Artificial Intelligence. A Modern Approach
Në dispozicion
Numerical linear algebra
Në dispozicion
Numerical mathematics. Second ed.
Në dispozicion
Computer science. An overview. 11 ed.
I padisponueshem
Spatio-Temporal data streams
Në dispozicion
Developing large web applications
Në dispozicion
Programming collective intelligence
Në dispozicion
Even Faster web sites
Në dispozicion
Software engineering
Në dispozicion
The Algorithm Design Manual
Në dispozicion
Librat për faqe: