Kategoria: Psikologji dhe Sociologji

U gjet 164 libra në total
Rruga shqiptare e modernizmit
Në dispozicion
Introduction to Psychology
Në dispozicion
The Allyn & Bacon Handbook. Thinking ideas
Në dispozicion
The art of public speaking
Në dispozicion
1989,
Third edition
Fëmijët nuk duan psikolog, Duan prindër!
Në dispozicion
2009,
Përkthyer nga Kleo Lati
Ditari i Anne Frank. Strehimi sekret
Në dispozicion
2001,
Përkthyer nga Edit Dibra
Hyrje në psikoanalizë. Leksione
Në dispozicion
2017,
Përkthyer nga Rexhep Hida
Adoleshenca
Në dispozicion
2003,
Përkthyer nga Clirim Mukli
Psikoanaliza fëminore
Në dispozicion
Përkthyer nga Keldia Baci
Shoqëria periferike
Në dispozicion
Dritëro Agolli. 10 vjet oratori dhe gazetari politike 1990-2000
Në dispozicion
How to stop worrying and start living
Në dispozicion
Leadership
Në dispozicion
2002,
Librat për faqe: