Kategoria: Shkenca Juridike

U gjet 365 libra në total
E drejta e biznesit e Bashkimit Evropian
Në dispozicion
2013,
Përkthyer nga Edmond Xhabija
E drejta bankare. Botimi i tretë
Në dispozicion
Njohuri për Kriminalistikën
Në dispozicion
Viktimologjia
Në dispozicion
Institucionet e Bashkimit Evropian. Botimi i 5-të
I padisponueshem
2007,
Përkthyer nga Petraq Pojani
Doktrina organike e shtetit
Në dispozicion
2020,
Përkthyer nga Lavdosh Ahmetaj
C'është populizmi?
Në dispozicion
2019,
Përkthyer nga Enela Topulli
Shteti
Në dispozicion
2016,
Përkthyer nga Niko S. Jorgji
Gjykimi ne mungese ne Procesin Civil
Në dispozicion
Fotografia kriminalistike
Në dispozicion
Nationalism in Europe, 1890-1940
Në dispozicion
Arbitration in Germany. The model law in practice
Në dispozicion
E drejta kushtetuese
Në dispozicion
2011,
Procedura penale
Në dispozicion
300 Autorë të huaj për Shqipërinë
Në dispozicion
Ballkani imagjinar. Ballkani si alter ego e Europes
Në dispozicion
2013,
Perkthyer nga Bashkim Shehu
Librat për faqe: