Kategoria: Shkencat e Edukimit

U gjet 80 libra në total
Fëmijët nuk duan psikolog, Duan prindër!
I padisponueshem
2009,
Përkthyer nga Kleo Lati
Adoleshenca
Në dispozicion
2003,
Përkthyer nga Clirim Mukli
Psikoanaliza fëminore
Në dispozicion
Përkthyer nga Keldia Baci
Mendësia
Në dispozicion
2017
Përkthyer nga Valbona Nathanaili
Shoqëria periferike
Në dispozicion
Shteti
Në dispozicion
2016,
Përkthyer nga Niko S. Jorgji
Hyrje në komunikimin ndërkulturor
Në dispozicion
2010,
Perkthyer nga Elena Bozheku
Komunikimi Organizativ. Qasjet dhe prirjet
Në dispozicion
2009,
Perkthyer nga Belina Budini
Dinamika e komunikimit masiv
Në dispozicion
2010,
Perkthyer nga Bashkim Gjergji, Rrapo Zguro
Si dhe përse të lexojmë
Në dispozicion
2008,
Perkthyer nga Albana Sala
Hyrje në gjuhësi
Në dispozicion
Hyrje Psikologji Shkollore
Në dispozicion
Shoqëria pa shkollë
Në dispozicion
Fuqia e të menduarit kritik
Në dispozicion
Teknologjitë e edukimit
Në dispozicion
Librat për faqe: