Arkitektura në Iliri. Parë si refleks i strukturës Sociale dhe të Botës Shpirtërore Ar.600 BAC

Botuesi: Kristalina - KH
Kategoritë: Arkitekturë, Industri Kreative
Autorët:
Faqe: 472 Faqe
ISBN13: 9789928237217
Gjuha: Shqip
Forma fizike: Kopje fizike