Botues: Dudaj

U gjet 280 libra në total
Mashtrimi i madh
Në dispozicion
Kohë për të vrarë
Në dispozicion
Testamenti
Në dispozicion
2004,
Apelimi
Në dispozicion
2008,
Ndërmjetësi
Në dispozicion
Më në fund gjykatës
Në dispozicion
Klasat dhe elitat në demokraci
Në dispozicion
Klienti
Në dispozicion
2006,
Dhoma e gazit
Në dispozicion
Ortaku
Në dispozicion
1997,
Shoqëria civile
Në dispozicion
Trupat shoqërorë
Në dispozicion
2008,
Sprova në sociologjinë politike
Në dispozicion
Gjurmime Sociologjike
Në dispozicion
Politika
Në dispozicion
2008,
Filozofia e aktualitetit
Në dispozicion
Statistika për menaxherë.
Në dispozicion
Monolog
Në dispozicion
2010,
Rrota e mundimit
Në dispozicion
Media, politika, shoqëria
Në dispozicion
Një botë femërore
Në dispozicion
2007,
Librat për faqe: