Botues: Akademia e Shkencave

U gjet 35 libra në total
Bregu i mërgimit
Në dispozicion
Atlasi i Florës së Shqipërisë
Në dispozicion
Hortikultura. Vështrim Enciklopedik
Në dispozicion
Ndërtimet Tradicionale Fshatare
Në dispozicion
2007,
Monografi Etnologjike
Dialog me teatrin botëror
Në dispozicion
Korrospondencë dhe dorëshkrime të Ali Pashë Tepelenës
Në dispozicion
Çeta e Profetëve. (Cuneus Prophetarum)
Në dispozicion
2015,
Botim kritik. P♪7rgatitur nga Anila Omari
Ep for symphony orchestra
Në dispozicion
Poetikë regjisoriale
Në dispozicion
Regjizoret
Në dispozicion
2002,
Librat për faqe: