Teatri kombëtar Ar. 600 PAP

Botuesi: Akademia e Shkencave
Kategoritë: Arkitekturë, Industri Kreative, Turizëm, Rekreacion dhe Evente
Autorët:
Faqe: 365 Faqe
ISBN10: 9994376365
Gjuha: Shqip
Forma fizike: Kopje fizike